SUNIS HOTELS

Çevre Politikamız

Sunis Hotels olarak, temiz bir çevre ve kaliteli bir gelecek için her yıl yeni hedefler belirliyoruz. Öncelikli hedefimiz mümkün olduğunca az atık üretmek olsa da, üretim yaparken oluşturduğumuz atıkları sınıflandırıyor, geri kazanmak için çalışıyor, geri dönüşümü sağlanamayan atıklarımızı çevreye zarar vermeyecek şekilde ve yasalara uygun olarak bertaraf ediyoruz.

Doğal kaynak kullanımımızı ve atık üretimimiz mümkün olan en az seviyeye indirmek için, yeni metotlar geliştirmeye çalışıyor, çevreye dost projeler ile çevre kirliliğini önlemeyi ve çevre koruma kapsamında kurulan sistemlerin sürekliliğini sağlamayı hedefliyoruz.

Sunis Hotels olarak “Kalite, Gıda ve Çevre” Politikasında misafir memnuniyetini ve sağlığını ön planda tutuyoruz.

Bu amaçla;
• Çevre ile ilgili tüm mevzuat ve idari düzenlemelere uymayı,
• Enerji ve doğal kaynakları optimum düzeyde kullanmayı,
• Kullanılan hammadde ve yardımcı maddelerde çevre kriterlerine uymayı ve bu maddelerin olumsuz etkilerini kontrol altına almayı,
• Kirliliğin önlenmesini, atıkların azaltılmasını ve kaynağında ayrılarak maksimum geri dönüşümünü sağlamayı,
• Çalışanlarını çevre konusunda vereceği eğitimlerle bilinçlendirmeyi, bilgilendirmeyi ve motivasyonunu sağlamayı
• Çevresel performansı sürekli iyileştirmeyi, ilke edinmiştir.

SUNIS HOTELS

Otellerimiz