Papillon Hotels

İnsan Kaynakları

Sunis Hotels; turizm sektörünün hızla değişen yapısını ve dinamiklerini en iyi şekilde değerlendirerek günün şartlarına en uygun insan kaynakları politikasını uygulamakta, çalışanların kişisel gelişimini desteklerken aynı zamanda konukların memnuniyetini de gözeterek her anlamda yapıcı ve etkin adımlar atmaktadır.
Sunis Hotels insan kaynakları politikası; dürüstlük, açık iletişim, saygı, tutku, mükemmeliyetçilik, ekip çalışması, yenilikçilik, yaratıcılık, yetenek gelişimi ve bireysel gelişim ilkelerine dayanmaktadır.

Sunis Hotels Farklıkları

Sürekli Gelişim: Oryantasyon ile başlayan çalışan eğitimleri farklı konularda verilen kişisel eğitimlerle devam etmektedir. Böylece çalışanların kişisel gelişimlerine ve kariyerlerine önemli katkılar sağlanmaktadır.

Ekip ve Şirket İçi İletişim: Çalışanlar ve yöneticileri arasında periyodik ve düzenli bilgi aktarımı olması sağlanmaktadır. Sektörel ve şirket içi gelişmelerle ilgili bilgilendirmeler zamanında yapılarak her aşamada güçlü bir iletişim kurulmaktadır.

Motivasyon: Şirket içi paylaşım arttırılarak çalışanlarda aidiyet duygusunun oluşması sağlanmaktadır. Çalışanların çalışma ortamlarından duyduğu memnuniyet, konuklarımızın duyacağı memnuniyetin temelidir.

Sürekli Yükselen Kalite Hedefi: Hizmet kalitesinin sürekli yükselmesinin kurumun her çalışanı için temel hedef olması sağlanmaktadır. Bu hedefi kurum kültürü olarak benimseyecek çalışanların seçimi bu çerçevede hassasiyetle yapılmaktadır.

İnsan Kaynakları Politikasındaki Öncelikleri

Özgeçmişinizi Bize Gönderin
Sunis Hotel CV Örneği indir. İndirdiğiniz CV doldurarak yada hazır CV'nizi  bize gönderebilirsiniz.
 
  (Lütfen gönderdiğiniz dosyaların uzantısının *.doc, *.jpg, *.jpeg  olmasına ve dosya isimlerinde boşluk olmamasına dikkat ediniz.)