Papillon Hotels

Side

Side, antikçağda salt Pamfilya’nın değil, tüm Akdeniz’in en önemli liman kentidir. Bir yarımada üzerinde kurulmuş olan Side’de görkemli tiyatro, agora (pazar alanı), anıtsal çeşme, bugün müze olarak kullanılan hamam kalıntıları ile bir bölümü günümüze kalan surlar ve sütunlu cadde; ve elbette kente 30 kilometre uzaktan, Melas (Manavgat Irmağı) kaynaklarından su getiren devasa su kemerlerinin bir bölümü varlığını korumaktadır. Yarımadanın güneydoğu ucunda yer alan, çevresi düzenlenen ve birkaç sütunu ayağa kaldırılarak restore edilen Apollon Tapınağı, çeşitli anma etkinliklerine ve konserlere ev sahipliği yapmaktadır. Kentin simgesi, bastırdıkları paralara ve taşlara kazıdıkları “nar” meyvesiydi. Kaynaklar Side Limanı’nın kum dolmasıyla, sık sık işlemez hale geldiğini; temizlenmesinin büyük sorun yarattığını yazmaktadır. Öyle ki antikçağda işi olur olmaz bozulanlara söylenen “senin işin Side limanına döndü” sözü ünlüydü. Side M.Ö 4.yüzyılın ikinci yarısında bölgeye giren Büyük İskender’e direnmedi, güçlü kralın istediği her şeyi verdi. Kaynaklar, istekleri kabul edilen İskender’in Aspendos yönüne doğru döndüğünü yazar. Side halkı, Kartacalı ünlü General Hannibal’in, M.Ö 190’lı yılların başlarında Romalılar adına savaşan Rodoslulara karşı Side önlerinde yaptığı ve kaybettiği deniz savaşını da görmüştü.

Tarihi kaynaklar yukarıda Alanya bölümünde sözü edilen korsanlık faaliyetlerinin, özellikle de esir ticaretinin en önemli pazarının Side’de kurulduğunu; Sidelilerin çevre kentler tarafından eleştirilseler de esir ticareti ile çok para kazandıklarını yazmaktadır. Side kent yönetiminin, bölgeyi korsanlardan temizleyen Pompeius’un heykelini, kendilerini temize çıkarmak için diktiklerini kestirmek zor değildir.
 

Side Limanı’ndan çıkarak Toros vadilerine yönelen yollarda gidip gelen kervanlar, uzaklardan limana, limandan uzaklara insan, mal ve servet taşıyordu. Side’nin görkemli kent kimliğinin altında, onun deniz ve dağ ötesi ticaretindeki tartışılmaz yeri ve halkının bu konudaki yeteneği yatmaktadır.